Din vision, vores mission

BB Sprog formulerer din vision, så den når ud til dine modtagere. Bogstaver, ord, sætninger, det er vort værktøj og håndværk, oplægget og rammerne giver du.

Skal budskabet være skarpt og præcist, sjovt og legende, seriøst og fagligt? Vi finder balancen og skubber dit budskab frem i forreste række.

Vi finder netop den formulering, som skal fange interessen hos dine kunder og kontakter:

  • Hjemmesider
  • Slagord og motto´er
  • Annoncetekster
  • Brochurer og flyere
  • Manualer
  • Forretningsbreve.

Vi skriver tekster, efter dit oplæg, læser korrektur og de små tilretninger, dem klarer vi også.

Vort speciale er oversættelser til/fra tysk og engelsk.

FlagRound_GBR_256

Correspondence, translations and proofreading

We provide professional assistance for correspondence, translations, proofreading and advice in writing in Danish, English and German.

Our strong points are technical translations, manuals and homepages to and from English or German.
We likewise have great competence in translation of fictional texts.

Contact our correspondent Birgitte at:
birgitte@bbsprog.dk

G-icon-germany

Korrespondenz, Übersetzungen und Korrekturlesen

Wir bieten professionelles Beistand bei Korrespondenz, Übersetzungen, Korrekturlesen und Beratung in Schrift in Danisch, Englisch und Deutsch an.

Unsere starke Seite sind technische Übersetzungen, Manuale und Homepage von und zu Englisch und Deutsch. Wir haben gleichweiss grosse Kompetenz in Übersetzung von belletristische Texten.

Bitte unsere Korrespondentin per eMail kontaktieren:
birgitte@bbsprog.dk

Navigation